Public Enquiry Portal: NBN

Showing 1-8 of 8 items.
#RefTitleStart enquiryEnd enquiry 
  
1prNBN C 61-112-1:2016Contactdozen voor huishoudelijk en gelijkaardig gebruik - Deel 1 : Algemene regels
Prises de courant pour usages domestiques et analogues - Partie 1 : Règles générales
Aug 5 2016Jan 15 2017(NL) (FR)
2prNBN T 42-606:2016Kunststofleidingsystemen ? Polypropyleen (PP) kratten voor infiltratie en buffering van water ? Eisen en beproevingsmethoden
Systèmes de canalisations en plastiques ? Modules en polypropylène (PP) pour l'infiltration et la rétention d'eau ? Exigences et méthodes d'essai
Jun 8 2016Nov 15 2016(NL) (FR)
3prNBN S 21-208-3:2016Brandbeveiliging in gebouwen - Verluchtingsopeningen in binnentrappenhuizen
Protection incendie dans les bâtiments - Baies de ventilation des cages d'escaliers intérieures
Jun 8 2016Nov 15 2016(NL) (FR)
4prNBN S 21-111-1:2016Branddetectie- en brandmeldsystemen - Spraakalarmsystemen - Deel 1: selectiecriteria voor spraakalarmsystemen
Systèmes de détection et d?alarmes incendie - Systèmes d?alarmes vocales - Partie 1: critères de sélection pour les systèmes d?alarmes vocales
Jun 8 2016Nov 15 2016(NL) (FR)
5prNBN T 42-010:2016Polyethyleen (PE) leidingsystemen ? Richtlijnen voor het uitvoeren van lasverbindingen
Systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) ? Directives pour l?exécution d?assemblages soudés
Aug 5 2016Jan 15 2017(NL) (FR)
6prNBN T 42-011:2016Polyethyleen (PE) leidingsystemen ? Richtlijnen voor de opleiding, kwalificatie en herkeuring van lassers voor stuiklassen en elektrolassen
Systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) ? Directives pour la formation, la qualification et le réexamen des soudeurs pour soudage bout à bout et l?électrosoudage
Aug 5 2016Jan 15 2017(NL) (FR)
7prNBN EN 1993-1-1 ANB:2016Eurocode 3 : Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1 : Algemene regels en regels voor gebouwen - Nationale bijlage
Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments - Annexe nationale
Aug 5 2016Jan 15 2017(NL) (FR)
8prNBN B 15-007:2016Zichtbeton ? Classificaties en specificaties
Béton apparent ? Classifications et spécifications
Sep 9 2016Feb 15 2017(NL) (FR)