Withdrawals - Last Month

Showing 1-20 of 70 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced By
  
1NBN EN 12467:2012+A1:2016Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods2018-05-29
2CEN/TS 12697-50:2016Bituminous mixtures - Test methods - Part 50: Resistance to scuffing2018-05-25CEN/TS 12697-50:2018
3NBN EN 13369 NL:2015Common rules for precast concrete products2018-05-29NBN EN 13369:2018
4NBN EN ISO 12870:2014Oogheelkundige optica - Brilmonturen - Eisen en beproevingsmethoden (ISO 12870:2012)
Optique ophtalmique - Montures de lunettes - Exigences et méthodes d'essai (ISO 12870:2012)
2018-05-29NBN EN ISO 12870:2018
5NBN EN ISO 11979-7:2014Oogheelkundige implantaten - Intraoculaire lenzen - Deel 7: Klinische onderzoeken (ISO 11979-7:2014)
Implants ophtalmiques - Lentilles intraoculaires - Partie 7: Investigations cliniques (ISO 11979-7:2014)
2018-05-29NBN EN ISO 11979-7:2018
6NBN EN ISO 11979-10/A1:2014Oogheelkundige implantaten - Intraoculaire lenzen - Deel 10: Phakic intraoculaire lenzen (ISO 11979-10:2006/Amd 1:2014)
Implants ophtalmiques - Lentilles intraoculaires - Partie 10: Lentilles intraoculaires phaques (ISO 11979-10:2006/Amd 1:2014)
2018-05-29NBN EN ISO 11979-10:2018
7NBN ISO 10006:2014Kwaliteitsmanagementsystemen Richtlijnen voor kwaliteitsmanagement in projecten (ISO 10006:2003)
Systèmes de management de la qualité - Lignes directrices pour le management de la qualité dans les projets (ISO 10006:2003)
2018-05-29NBN ISO 10006:2018
8NBN EN 1092-1+A1/AC:2014Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, PN-aanduiding - Deel 1: Stalen flenzen
Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN - Partie 1: Brides en acier
2018-05-29NBN EN 1092-1:2018
9NBN EN ISO 9233-1:2013Kaas, kaaskorst en smeltkaas - Bepaling van het natamycinegehalte - Deel 1: Moleculaire absorptiespectrometriemethode voor de kaaskorst (ISO 9233-1:2007, inclusief Amd 1:2012)
Fromage, croûte de fromage et fromages fondus - Détermination de la teneur en natamycine - Partie 1: Méthode par spectrométrie d'absorption moléculaire pour croûte de fromage (ISO 9233-1:2007, Amd 1:2012 inclus)
2018-05-29NBN EN ISO 9233-1:2018
10NBN EN ISO 9233-2:2013Kaas, kaaskorst en smeltkaas - Bepaling van het natamycinegehalte - Deel 2: Methode met hogeprestatievloeistofchromatografie voor kaas, kaaskorst en smeltkaas (ISO 9233-2:2007, inclusief Amd 1:2012)
Fromage, croûte de fromage et fromages fondus - Détermination de la teneur en natamycine - Partie 2: Méthode par chromatographie liquide à haute performance pour fromage, croûte de fromage et fromages fondus (ISO 9233-2:2007, Amd 1:2012 inclus)
2018-05-29NBN EN ISO 9233-2:2018
11NBN EN 13369:2013Algemene bepalingen voor geprefabriceerde betonproducten
Règles communes pour les produits préfabriqués en béton
2018-05-29NBN EN 13369:2018
12NBN EN 13135:2013Hijskranen - Veiligheid - Ontwerp - Eisen voor de uitrusting
Appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Conception - Prescriptions relatives à l'équipement
2018-05-29
13NBN EN ISO 11357-3:2013Kunststoffen - Differentiële Scanning Calorimetrie (DSC) - Deel 3: Bepaling van de temperatuur en enthalpie van smelten en kristallisatie (ISO 11357-3:2011)
Plastiques - Analyse calorimétrique différentielle (DSC) - Partie 3: Détermination de la température et de l'enthalpie de fusion et de cristallisation (ISO 11357-3:2011)
2018-05-29NBN EN ISO 11357-3:2018
14NBN EN 1092-1+A1:2013Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, PN-aanduiding - Deel 1: Stalen flenzen
Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN - Partie 1: Brides en acier
2018-05-29NBN EN 1092-1:2018
15NBN EN 1645-1:2012Verplaatsbare vrijetijdsverblijven - Caravans - Deel 1: Eisen aan de bewoonbaarheid in relatie tot gezondheid en veiligheid
Véhicules habitables de loisirs - Caravanes - Partie 1: Exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité
2018-05-29NBN EN 1645-1:2018
16NBN EN 15254-7:2012Uitbreiding van het geldigheidsgebied van resultaten van brandwerendheidsproeven - Niet-dragende plafonds - Deel 7: Metalen sandwichpanelen
Application étendue des résultats d´essais de résistance au feu - Plafonds non porteurs - Partie 7: Panneaux sandwiches métalliques pour la construction
2018-05-29NBN EN 15254-7:2018
17NBN EN ISO 5832-2:2012Chirurgische implantaten - Metalen - Deel 2: Ongelegeerd titaan (ISO 5832-2:1999, Gecorrigeerde versie 2012-07-01)
Implants chirurgicaux - Produits à base de métaux - Partie 2: Titane non allié (ISO 5832-2:1999, Version corrigée 2012-07-01)
2018-05-29NBN EN ISO 5832-2:2018
18NBN EN 12977-4:2012Thermische zonne-energiesystemen en bouwdelen - Op maat gebouwde systemen - Deel 4: Prestatiebeproeving van zonneboilercombi's
Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées à façon - Partie 4: Méthodes d'essai de performances des dispositifs de stockage combinés pour installations de chauffage solaires
2018-05-29NBN EN 12977-4:2018
19NBN EN 1993-4-3 NL:20116-14492018-05-29
20NBN EN 15806:2010Spoorwegtoepassingen - Remmen - Statische remtest
Applications ferroviaires - Freinage - Essai statique de freinage
2018-05-29