Withdrawals - Last Month

Showing 21-40 of 116 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced by
  
21NBN EN 482+A1:2015Blootstelling op de werkplek - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen
Exposition sur les lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des procédures de mesure des agents chimiques
2021-04-01NBN EN 482:2021
22NBN EN ISO 4823:2015Tandheelkunde - Afdrukmateriaal op basis van elastomeer (ISO 4823:2015)
Médecine bucco-dentaire - Matériaux à empreintes, à base d'élastomères (ISO 4823:2015)
2021-04-01NBN EN ISO 4823:2021
23NBN EN ISO 16061:2015Instrumenten die samen met niet-actieve chirurgische implantaten worden gebruikt - Algemene eisen (ISO 16061:2015)
Instrumentation à utiliser en association avec les implants chirurgicaux non actifs - Exigences générales (ISO 16061:2015)
2021-04-02NBN EN ISO 16061:2021
24CEN ISO/TS 80004-6:2015Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2013)2021-04-20CEN ISO/TS 80004-6:2021
25NBN EN 1501-1+A1:2015Vuilniswagens - Algemene eisen en veiligheidseisen - Deel 1: Langs de achterzijde te beladen vuilniswagens
Bennes de collecte des déchets - Exigences générales et exigences de sécurité - Partie 1 : Bennes à chargement arrière
2021-04-02NBN EN 1501-1:2021
26NBN EN 10217-7:2014Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische leveringsvoorwaarden - Deel 7: Roestvast stalen buizen
Tubes soudés en acier pour service sous pression - Conditions techniques - Partie 7 : Tubes en aciers inoxydables
2021-04-23NBN EN 10217-7:2021
27NBN EN ISO 844:2014Harde schuimkunststoffen - Bepaling van de drukeigenschappen (ISO 844:2014)
Plastiques alvéolaires rigides - Détermination des caractéristiques de compression (ISO 844:2014)
2021-04-23NBN EN ISO 844:2021
28NBN EN 13001-2:2014Veiligheid van hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 2: Belastingseffecten
Sécurité des appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 2: Charges
2021-04-01NBN EN 13001-2:2021
29NBN EN ISO 17225-3:2014Vaste biobrandstoffen - Brandstofspecificaties en klassen - Deel 3: Naar grootte gesorteerde houtbriketten (ISO 17225-3:2014)
Biocombustibles solides - Classes et spécifications des combustibles - Partie 3: Classes de briquettes de bois (ISO 17225-3:2014)
2021-04-01NBN EN ISO 17225-3:2021
30NBN EN ISO 17225-4:2014Vaste biobrandstoffen - Brandstofspecificaties en klassen - Deel 4: Naar grootte gesorteerde houten chips (ISO 17225-4:2014)
Biocombustibles solides - Classes et spécifications des combustibles - Partie 4: Classes de plaquettes de bois (ISO 17225-4:2014)
2021-04-01NBN EN ISO 17225-4:2021
31NBN EN ISO 3834-2 NL:20146-15272021-04-30NBN EN ISO 3834-2:2021
32NBN EN ISO 3834-3 NL:20146-15282021-04-30NBN EN ISO 3834-3:2021
33NBN EN ISO 3834-4 NL:20146-15292021-04-30NBN EN ISO 3834-4:2021
34NBN EN ISO 12671:2014Thermisch spuiten - Thermisch gespoten deklagen - Symbolische weergave op tekeningen (ISO 12671:2012)
Projection thermique - Revêtements appliqués par projection thermique - Représentation symbolique sur les dessins (ISO 12671:2012)
2021-04-30NBN EN ISO 12671:2021
35NBN EN 71-13:2014Veiligheid van speelgoed - Deel 13: Reuk- en smaakspellen, speelgoed make-up sets en speelgoed smaaksets
Sécurité des jouets - Partie 13: Jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs
2021-04-23NBN EN 71-13:2021
36NBN EN 474-1+A4/AC:2014Grondverzetmachines - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen
Engins de terrassement - Sécurité - Partie 1: Prescriptions générales
2021-04-01
37NBN EN ISO 11960:2014Aardolie- en aardgasindustrie - Stalen buizen voor gebruik als bekledings- of productiebuizen van putten (ISO 11960:2014)
Industries du pétrole et du gaz naturel - Tubes d'acier utilisés comme cuvelage ou tubes de production dans les puits (ISO 11960:2014)
2021-04-23NBN EN ISO 11960:2021
38NBN EN 10216-5:2014Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische leveringsvoorwaarden - Deel 5: Roestvast stalen buizen
Tubes sans soudure pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 5 : Tubes en aciers inoxydables
2021-04-23NBN EN 10216-5:2021
39NBN EN ISO 14819-1:2014Intelligente transportsystemen - Verkeers- en reizigersinformatie (TTI) via TMC - Deel 1: Coderingsprotocol voor Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) met ALERT-C (ISO 14819-1:2013)
Systèmes intelligents de transport - Informations sur le trafic et le tourisme via le codage de messages sur le trafic - Partie 1: Protocole de codage pour le système de radiodiffusion de données (RDS) - Canal de messages d'informations sur le trafic (RDS-TMC) avec ALERT-C(ISO 14819-1:2013)
2021-04-02NBN EN ISO 14819-1:2021
40NBN EN ISO 14031:2013Milieumanagement - Evaluatie van milieuprestaties - Leidraad (ISO 14031:2013)
Management environnemental - Évaluation de la performance environnementale - Lignes directrices (ISO 14031:2013)
2021-04-20NBN EN ISO 14031:2021