Withdrawals - Last Month

Showing 21-40 of 123 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced by
  
21NBN EN 14081-3:2012+A1:2018Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control2022-04-30NBN EN 14081-3:2022
22NBN EN ISO 5402-1:2017Leather - Determination of flex resistance - Part 1: Flexometer method (ISO 5402-1:2017)2022-04-30NBN EN ISO 5402-1:2022
23NBN EN ISO 12863:2010/A1:2016Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes (ISO 12863:2010/Amd 1:2016)2022-04-30NBN EN ISO 12863:2022
24NBN EN ISO 18752:2016Rubber hoses and hose assemblies - Wire- or textile-reinforced single-pressure types for hydraulic applications - Specification (ISO 18752:2014)2022-04-09NBN EN ISO 18752:2022
25NBN EN ISO 2078:1994/A1:2016Textile glass - Yarns - Designation - Amendment 1 (ISO 2078:1993/Amd 1:2015)2022-04-02NBN EN ISO 2078:2022
26NBN EN ISO 10079-1:2015Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction equipment (ISO 10079-1:2015)2022-04-02NBN EN ISO 10079-1:2022
27NBN EN ISO 11357-7:2015Kunststoffen - Differentiële Scanning Calorimetrie (DSC) - Deel 7: Bepaling van de kristallisatiekinetica (ISO 11357-7:2015)
Plastiques - Analyse calorimétrique différentielle (DSC) - Partie 7: Détermination de la cinétique de cristallisation (ISO 11357-7:2015)
2022-04-02NBN EN ISO 11357-7:2022
28NBN EN 1996-1-1+A1 NL:2015Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1 : Gemeenschappelijke regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk (Geconsolideerde versie, inclusief AC:2009 en A1:2012)
Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1: Règles générales pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée (Version consolidée, AC:2009 et A1:2012 compris)
2022-04-09
29NBN EN ISO 3459:2015Kunststof leidingsystemen - Mechanische verbindingen tussen hulpstukken en drukbuizen - Beproevingsmethode voor de lekdichtheid bij onderdruk (ISO 3459:2015)
Systèmes de canalisations en matières plastiques - Assemblages mécaniques entre raccords et tubes sous pression - Méthode d'essai pour l'étanchéité sous pression négative (ISO 3459:2015)
2022-04-16NBN EN ISO 3459:2022
30NBN EN ISO 15007-1:2014Wegvoertuigen - Meetmethoden van visueel gedrag van bestuurders met betrekking tot transportinformatie- en beheersystemen - Deel 1 : Definities en parameters (ISO 15007-1:2014)
Véhicules routiers - Mesurage du comportement visuel du conducteur en relation avec les systèmes de commande et d'information du transport - Partie 1: Définitions et paramètres (ISO 15007-1:2014)
2022-04-16
31NBN EN ISO 8330:2014Rubber- en kunststofslangstellen - Woordenlijst (ISO 8330:2014)
Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique - Vocabulaire (ISO 8330:2014)
2022-04-16NBN EN ISO 8330:2022
32NBN EN ISO 11358-1:2014Kunststoffen - Thermogravimetrie (TG) van polymeren - Deel 1: Algemene principes (ISO 11358-1:2014)
Plastiques - Thermogravimétrie (TG) des polymères - Partie 1: Principes généraux (ISO 11358-1:2014)
2022-04-30NBN EN ISO 11358-1:2022
33NBN EN 14427:2014LPG-uitrusting en toebehoren - Verplaatsbare, hervulbare volledig omwikkelde gasflessen van composietmaterialen voor vloeibaar gas (LPG) - Ontwerp en constructie
Équipements pour gaz de pétrole liquéfiés et leurs accessoires - Bouteilles en matériau composite, transportables et rechargeables, pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) - Conception et fabrication
2022-04-23NBN EN 14427:2022
34NBN EN 941:2014Aluminium en aluminiumlegeringen - Schijven en ronde halffabricaten voor algemeen gebruik - Specificaties
Aluminium et alliages d?aluminium - Disques et ébauches pour disques pour applications générales - Spécifications
2022-04-02NBN EN 941:2022
35NBN EN 1997-1 ANB:2014Eurocode 7 : Geotechnisch ontwerp - Deel 1 : Algemene regels - Nationale bijlage
Eurocode 7 : Calcul géotechnique - Partie 1 : Règles générales - Annexe nationale
2022-04-15NBN EN 1997-1 ANB:2022
36NBN EN 16370:2013Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumchloride voor electrochlorering in situ met gebruik van membraancellen
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l?eau destinée à la consommation humaine - Chlorure de sodium pour la génération électrochimique de chlore au moyen d?électrolyseurs à membrane
2022-04-23NBN EN 16370:2022
37NBN EN 474-5+A3:2013Grondverzetmachines - Veiligheid - Deel 5: Eisen voor hydraulische graafmachines
Engins de terrassement - Sécurité - Partie 5: Prescriptions applicables aux pelles hydrauliques
2022-04-02NBN EN 474-5:2022
38NBN EN 12175:2013Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Hexafluorokiezelzuur
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Acide hexafluorosilicique
2022-04-23NBN EN 12175:2022
39NBN EN ISO 19712-3:2013Kunststoffen - Decoratieve massieve oppervlaktematerialen - Deel 3: Bepaling van de eigenschappen - Massieve oppervlaktevormen (ISO 19712-3:2007)
Plastiques - Matériaux décoratifs massifs de revêtement de surface - Partie 3: Détermination des propriétés - Produits mis en forme (ISO 19712-3:2007)
2022-04-16NBN EN ISO 19712-3:2022
40NBN EN 12124:2013Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumsulfiet
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Sulfite de sodium
2022-04-30NBN EN 12124:2022