Withdrawals - Last Month

Showing 21-40 of 97 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced by
  
21NBN EN ISO 10642:2004Verzonken schroeven met binnenzeskant (ISO 10642:2004)
Vis à tête fraisée à six pans creux (ISO 10642:2004)
2019-11-28NBN EN ISO 10642:2019
22NBN EN 4165-022:2006Lucht- en ruimtevaart - ELektrische, rechthoekige, modulaire steekverbindingen - Bedrijfstemperatuur 175 °C constant - Deel 022 : Insteek-/uittrekwerktuig voor het verwijderen van modules - Productnorm
Série aérospatiale - Connecteurs électriques rectangulaires modulaires - Température d'utilisation 175 °C continu - Partie 022 : Outils d'insertion/extraction pour modules - Norme de produit
2019-11-28NBN EN 4165-022:2019
23NBN EN ISO 140-18:2007Geluidleer - Meting van geluidwering in gebouwen en bouwdelen - Deel 18: Laboratoriummeting van regengeluid op bouwdelen (ISO 140-18:2006)
Acoustique - Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 18: Mesurage en laboratoire du bruit produit par la pluie sur les éléments de construction (ISO 140-18:2006)
2019-11-28
24NBN EN 13271/AC:2003Houtverbindingsmiddelen - Kenmerkende draagvermogens en verschuivingsmodulussen voor verbindingen met bijzondere deuvels
Eléments de fixation du bois - Valeurs caractéristiques de capacité résistante et du module de glissement des assembleurs mécaniques du bois
2019-11-28
25NBN EN ISO 6947:2011Lassen en verwante processen - Lasposities (ISO 6947:2011)
Soudage et techniques connexes - Positions de soudage (ISO 6947:2011)
2019-11-28NBN EN ISO 6947:2019
26NBN EN ISO 13857:2008Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door de bovenste en onderste ledematen (ISO 13857:2008)
Sécurité des machines - Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses (ISO 13857:2008)
2019-11-28NBN EN ISO 13857:2019
27NBN EN 15332:2008Centrale verwarmingsketels - Energetische beoordeling van opslagsystemen voor warm water
Chaudières de chauffage - Evaluation de la performance énergétique des préparateurs d'eau chaude
2019-11-28NBN EN 15332:2019
28NBN EN ISO 3630-1:2008Tandheelkunde - Wortelkanaal-instrumenten - Deel 1: Algemene eisen en beproevingsmethoden (ISO 3630-1:2008)
Art dentaire - Instruments pour canaux radiculaires - Partie 1: Exigences générales et méthodes d'essai (ISO 3630-1:2008)
2019-11-28NBN EN ISO 3630-1:2019
29NBN EN 419-1:2009Met gas gestookte hoge-temperatuurstralers voor niet-huishoudelijk gebruik - Deel 1: Veiligheid
Appareils surélevés de chauffage à rayonnement lumineux au gaz, à usage non domestique - Partie 1 : Sécurité
2019-11-28NBN EN 419:2019
30NBN EN 416-1:2009Met gas gestookte donkerstralers met één brander voor niet-huishoudelijk gebruik - Deel 1: Veiligheid
Tubes radiants suspendus à monobrûleur à usage non-domestique utilisant les combustibles gazeux - Partie 1: Sécurité
2019-11-28NBN EN 416:2019 NBN EN 17175:2019
31NBN EN 777-1:2009Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik - Deel 1: Systeem D - Veiligheid
Tubes radiants suspendus à multi-brûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non-domestique - Partie 1 : Système D - Sécurité
2019-11-28NBN EN 416:2019
32NBN EN 777-2:2009Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik - Deel 2 : Systeem E - Veiligheid
Tubes radiants suspendus à multi-brûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non-domestique - Partie 2 : Système E - Sécurité
2019-11-28NBN EN 416:2019
33NBN EN 777-3:2009Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik - Deel 3 : Systeem F - Veiligheid
Tubes radiants suspendus à multi-brûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non-domestique - Partie 3 : Système F - Sécurité
2019-11-28NBN EN 416:2019
34NBN EN 777-4:2009Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik - Deel 4 : Systeem H - Veiligheid
Tubes radiants suspendus à multi-brûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non-domestique - Partie 4 : Système H - Sécurité
2019-11-28NBN EN 17175:2019
35NBN EN 15493:2008Kaarsen - Specificaties voor brandveiligheid
Bougies - Spécification relative à la sécurité incendie
2019-11-28NBN EN 15493:2019
36NBN EN 15494:2008Kaarsen - Productveiligheidslabels
Bougies - Etiquettes de sécurité
2019-11-28NBN EN 15494:2019
37NBN EN 416-2:2006Met gas gestookte donkerstralers met één brander voor niet-huishoudelijk gebruik - Deel 2 : Rationeel gebruik van energie
Tubes radiants suspendus à monobrûleur à usage non domestique utilisant les combustibles gazeux - Partie 2 : Utilisation rationnelle de l'énergie
2019-11-28NBN EN 416:2019 NBN EN 17175:2019
38NBN EN 419-2:2006Met gas gestookte hoge-temperatuurstralers voor niet-huishoudelijk gebruik - Deel 2 : Rationeel gebruik van energie
Appareils surélevés de chauffage à rayonnement lumineux au gaz, à usage non domestique - Partie 2 : Utilisation rationnelle de l'énergie
2019-11-28NBN EN 419:2019
39NBN EN ISO 9809-1:2010Gasflessen - Hervulbare naadloze stalen gasflessen - Ontwerp, constructie en beproeving - Deel 1: Flessen uit veredelstaal met een treksterkte kleiner dan 1 100 MPa (ISO 9809-1:2010)
Bouteilles à gaz - Bouteilles à gaz rechargeables en acier sans soudure - Conception, construction et essais - Partie 1: Bouteilles en acier trempé et revenu ayant une résistance à la traction inférieure à 1 100 MPa (ISO 9809-1:2010, Version corrigée 2015-10-15)
2019-11-28NBN EN ISO 9809-1:2019
40NBN EN ISO 9809-2:2010Gasflessen - Hervulbare naadloze stalen gasflessen - Ontwerp, constructie en beproeving - Deel 2: Flessen uit veredelstaal met een treksterkte groter dan of gelijk aan 1 100 MPa (ISO 9809-2:2010)
Bouteilles à gaz - Bouteilles à gaz rechargeables en acier sans soudure - Conception, construction et essais - Partie 2: Bouteilles en acier trempé et revenu ayant une résistance à la traction supérieure ou égale à 1 100 MPa (ISO 9809-2:2010, Version corrigée 2015-10-15)
2019-11-28NBN EN ISO 9809-2:2019