Withdrawals - Last Month

Showing 101-108 of 108 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced by
  
101NBN EN 1254-3:1998Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 3: Knelfittingen voor gebruik in combinatie met kunststof buizen
Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 3: Raccords à compression pour tuyaux en plastique
2021-05-28NBN EN 1254-3:2021
102NBN EN 1254-4:1998Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 4: Hulpstukken voor het verbinden van capillaire soldeerverbindingen of knelverbindingen met andere verbindingstypes (+ AC:1999)
Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 4: Raccords combinant des assemblages par capillarité ou par compression à d'autres types d'assemblage
2021-05-28NBN EN 1254-4:2021
103NBN EN 1254-5:1998Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 5: Hulpstukken met korte uiteinden voor capillaire hardsoldeerverbindingen aan koperen buizen
Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 5: Raccords à emboîture courte pour brasure forte par capillarité pour tubes en cuivre
2021-05-28NBN EN 1254-5:2021
104NBN EN ISO 13397-4:1998Parodontale curettes, tandheelkundige scalers en excavators - Deel 4 : Tandheelkundige excavators - Schijfvormig type (ISO 13397-4:1997)
Curettes parodontales, instruments dentaires pour détartrageet excavateurs dentaires - Partie 4: Excavateurs dentaires -Type discoïde (ISO 13397-4:1997)
2021-05-16NBN EN ISO 23940:2021
105NBN EN ISO 7083:1995Technische tekeningen - Symbolen voor vormafwijkingen - Verhouding en maatschrijving (ISO 7083:1983)
Dessins techniques - Symboles pour tolérancement géométrique - Proportions et dimensions (ISO 7083:1983)
2021-05-28NBN EN ISO 7083:2021
106NBN EN ISO 3219:1995Kunststoffen - Polymeren/harsen in vloeibare, geëmulgeerde of gedispergeerde toestand - Bepaling van de viscositeit met een roterende viscosimeter met gedefinieerde schuifsnelheid (ISO 3219:1993)
Plastiques - Polymères/résines à l'état liquide, en émulsion ou en dispersion - Détermination de la viscosité au moyen d'un viscosimètre rotatif à gradient de vitesse de cisaillement défini (ISO 3219:1993)
2021-05-28NBN EN ISO 3219-1:2021 NBN EN ISO 3219-2:2021
107NBN ISO 7078:1992Bouwwezen - Werkwijzen voor uitzetten, opmeten en landmeten - Woordenlijst en toelichtingen
Construction immobilière - Procédés pour l'implantation, le mesurage et la topométrie - Vocabulaire et notes explicatives
2021-05-26NBN ISO 7078:2021
108NBN T 31-043:1988Gevulcaniseerde rubber - Voorbereiden van monsters en proefstukken voor chemische proeven (ISO 4661-2 : 1987)
Caoutchouc vulcanisé - Préparation des échantillons et éprouvettes pour essais chimiques (ISO 4661-2 : 1987)
2021-05-29NBN ISO 4661-2:2021