Withdrawals - Last Month

Showing 101-120 of 123 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced by
  
101NBN EN 172/A1:2000Oogbescherming - Zonlichtfilters voor industrieel gebruik
Protection individuelle de l'oeil - Filtres de protection solaire pour usage industriel
2022-04-30NBN EN ISO 16321-1:2022
102NBN EN 1787:2000Voedingsmiddelen - Het aantonen van doorstraalde cellulose-bevattende voedingsmiddelen door ESR-spectroscopie
Produits alimentaires - Détection par spectroscopie RPE d'aliments ionisés contenant de la cellulose
2022-04-09NBN EN 1787:2022
103NBN EN ISO 9488:2000Zonne-energie - Woordenlijst (ISO 9488:1999)
Energie solaire - Vocabulaire (ISO 9488:1999)
2022-04-30NBN EN ISO 9488:2022
104NBN EN 10250-2:2000Vrij-smeedwerk van staal voor algemene constructiedoeleinden - Deel 2: Ongelegeerd kwaliteits- en speciaalstaal
Pièces forgées en acier pour usage général - Partie 2: Aciers de qualité non alliés et aciers spéciaux
2022-04-02NBN EN 10250-2:2022
105NBN EN 10250-3:2000Vrij-smeedwerk van staal voor algemene constructiedoeleinden - Deel 3: Gelegeerd speciaalstaal
Pièces forgées en acier pour usage général - Partie 3: Aciers spéciaux alliés
2022-04-02NBN EN 10250-3:2022
106NBN E 52-004/A2:1999Hijswerktuigen - De mechanische uitrusting
Engins de levage - Equipement mécanique
2022-04-15NBN EN 14439+A2:2009 NBN EN 13001-3-2:2014 NBN EN 13001-3-3:2015 NBN EN 13001-3-4:2019 NBN EN 13001-1:2015 NBN EN 13001-3-1:2012+A2:2018 NBN EN 13001-2:2021 NBN EN 13001-3-5:2016+A1:2021
107NBN EN 10250-1:1999Vrij-smeedwerk van staal voor algemene constructiedoeleinden - Deel 1: Algemene eisen
Pièces forgées en acier pour usage général - Partie 1: Exigences générales
2022-04-02NBN EN 10250-1:2022
108NBN EN 308:1997Warmtewisselaars - Beproevingsprocedures voor het vaststellen van prestatie-eisen van warmteterugwinningsapparatuur
Echangeurs thermiques - Procédures d'essai pour la détermination de la performance des récupérateurs de chaleur air/air et air/gaz
2022-04-02NBN EN 308:2022
109NBN E 52-005:1995Hijswerktuigen - Elektrische uitrusting
Engins de levage - Equipement électrique
2022-04-15NBN EN 14439+A2:2009 NBN EN 13001-3-2:2014 NBN EN 13001-3-3:2015 NBN EN 13001-3-4:2019 NBN EN 13001-1:2015 NBN EN 13001-3-1:2012+A2:2018 NBN EN 13001-2:2021 NBN EN 13001-3-5:2016+A1:2021 NBN EN 13001-3-6:2018+A1:2021
110NBN EN ISO 2078:1995Textielglas - Garens - Aanduiding (ISO 2078:1993)
Verre textile - Fils - Désignation (ISO 2078:1993)
2022-04-02NBN EN ISO 2078:2022
111NBN EN 172:1995Oogbescherming - Zonlichtfilters voor industrieel gebruik
Protection individuelle de l'oeil - Filtres de protection solaire pour usage industriel
2022-04-30NBN EN ISO 16321-1:2022
112NBN EN 623-2:1993Vooruitstrevende technische keramiek - Keramische monolieten - Algemene en textuureigenschappen - Deel 2 : Bepaling van de dichtheid en van de poreusheid
Céramiques techniques avancées - Céramiques monolithiques - Propriétés générales et structurales - Partie 2: Détermination de la masse volumique et de la porosité
2022-04-23NBN EN ISO 18754:2022
113NBN E 52-007:1993Hijswerktuigen - Constructieve eisen in verband met de veiligheid
Engins de levage - Exigences constructives en rapport avec la sécurité
2022-04-15NBN EN 14439+A2:2009 NBN EN 13001-3-2:2014 NBN EN 13001-3-3:2015 NBN EN 13001-3-4:2019 NBN EN 13001-1:2015 NBN EN 13001-3-1:2012+A2:2018 NBN EN 13001-2:2021 NBN EN 13001-3-5:2016+A1:2021 NBN EN 13001-3-6:2018+A1:2021
114NBN E 52-006/A2:1987Hijswerktuigen - Stabiliteit (veiligheid tegen kantelen)
Engins de levage - Stabilité (Sécurité contre le renversement)
2022-04-15NBN EN 14439+A2:2009 NBN EN 13001-3-2:2014 NBN EN 13001-3-3:2015 NBN EN 13001-3-4:2019 NBN EN 13001-1:2015 NBN EN 13001-3-1:2012+A2:2018 NBN EN 13001-2:2021 NBN EN 13001-3-5:2016+A1:2021 NBN EN 13001-3-6:2018+A1:2021
115NBN E 52-004/A1:1985Hijswerktuigen - De mechanische uitrusting (met erratum)
Engins de levage - Equipement mécanique (avec erratum)
2022-04-15NBN EN 14439+A2:2009 NBN EN 13001-3-2:2014 NBN EN 13001-3-3:2015 NBN EN 13001-3-4:2019 NBN EN 13001-1:2015 NBN EN 13001-3-1:2012+A2:2018 NBN EN 13001-2:2021 NBN EN 13001-3-5:2016+A1:2021
116NBN E 52-006/A1:1985Hijswerktuigen - Stabiliteit (veiligheid tegen kantelen)
Engins de levage - Stabilité (Sécurité contre le renversement)
2022-04-15NBN EN 14439+A2:2009 NBN EN 13001-3-2:2014 NBN EN 13001-3-3:2015 NBN EN 13001-3-4:2019 NBN EN 13001-1:2015 NBN EN 13001-3-1:2012+A2:2018 NBN EN 13001-2:2021 NBN EN 13001-3-5:2016+A1:2021 NBN EN 13001-3-6:2018+A1:2021
117NBN E 52-003:1981Hijswerktuigen - Het metalen geraamte (met erratum)
Engins de levage - Charpente métallique (avec erratum)
2022-04-15NBN EN 14439+A2:2009 NBN EN 13001-3-2:2014 NBN EN 13001-3-3:2015 NBN EN 13001-3-4:2019 NBN EN 13001-1:2015 NBN EN 13001-3-1:2012+A2:2018 NBN EN 13001-2:2021 NBN EN 13001-3-5:2016+A1:2021 NBN EN 13001-3-6:2018+A1:2021
118NBN E 52-002:1980Hijswerktuigen - Belastingen en belastingscombinaties (met erratum)
Engins de levage - Sollicitations et combinaisons de sollicitations (avec erratum)
2022-04-15NBN EN 14439+A2:2009 NBN EN 13001-3-2:2014 NBN EN 13001-3-3:2015 NBN EN 13001-3-4:2019 NBN EN 13001-1:2015 NBN EN 13001-3-1:2012+A2:2018 NBN EN 13001-2:2021 NBN EN 13001-3-5:2016+A1:2021 NBN EN 13001-3-6:2018+A1:2021
119NBN E 52-004:1980Hijswerktuigen - De mechanische uitrusting (met erratum)
Engins de levage - Equipement mécanique (avec erratum)
2022-04-15NBN EN 14439+A2:2009 NBN EN 13001-3-2:2014 NBN EN 13001-3-3:2015 NBN EN 13001-3-4:2019 NBN EN 13001-1:2015 NBN EN 13001-3-1:2012+A2:2018 NBN EN 13001-2:2021 NBN EN 13001-3-5:2016+A1:2021 NBN EN 13001-3-6:2018+A1:2021
120NBN E 52-006:1977Hijswerktuigen - Stabiliteit (veiligheid tegen kantelen)
Engins de levage - Stabilité (Sécurité contre le renversement)
2022-04-15NBN EN 14439+A2:2009 NBN EN 13001-3-2:2014 NBN EN 13001-3-3:2015 NBN EN 13001-3-4:2019 NBN EN 13001-1:2015 NBN EN 13001-3-1:2012+A2:2018 NBN EN 13001-2:2021 NBN EN 13001-3-5:2016+A1:2021 NBN EN 13001-3-6:2018+A1:2021