Withdrawals - This Month

Showing 1-20 of 30 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced by
  
1NBN ISO/PAS 23263:2021Petroleum products ? Fuels (class F) ? Considerations for fuel suppliers and users regarding marine fuel quality in view of the implementation of maximum 0,50 % sulfur in 20202021-06-07
2NBN EN 301549:2020Accessibility requirements for ICT products and services2021-06-14NBN EN 301549:2021
3NBN ISO 6798:2019Reciprocating internal combustion engines -- Measurement of emitted airborne noise -- Engineering method and survey method2021-06-08NBN ISO 6798-1:2021 NBN ISO 6798-2:2021
4NBN EN 10222-2:2017Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperatures properties2021-06-14
5NBN EN 10222-4:2017Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength2021-06-14
6CEN/TS 16945:2016Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for metabolomics in urine, venous blood serum and plasma2021-06-05NBN EN ISO 23118:2021
7NBN EN 1628:2011+A1:2016Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under static loading2021-06-05NBN EN 1628:2021
8NBN EN 1629:2011+A1:2016Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under dynamic loading2021-06-05NBN EN 1629:2021
9NBN EN 1630:2011+A1:2016Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts2021-06-05NBN EN 1630:2021
10NBN EN ISO 18219:2015Leer - Bepaling van gechloreerde koolwaterstoffen in leer - Chromatografische methode voor korte keten gechloreerde paraffines (SCCP)(ISO 18219:2015)
Cuir - Dosage des hydrocarbures chlorés dans le cuir - Méthode chromatographique pour les paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) (ISO 18219:2015)
2021-06-05NBN EN ISO 18219-1:2021 NBN EN ISO 18219-2:2021
11CEN ISO/TS 12025:2015Nanomaterials - Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols (ISO/TS 12025:2012)2021-06-05CEN ISO/TS 12025:2021
12NBN EN 1018+A1:2015Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Calciumcarbonaat
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Carbonate de calcium
2021-06-05NBN EN 1018:2021
13NBN ISO/IEC 27014:2014Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Deugdelijke bedrijfsvoering op het vlak van informatiebeveiliging (ISO/IEC 27014:2013)
Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Gouvernance de la sécurité de l'information (ISO/IEC 27014:2013)
2021-06-17NBN ISO/IEC 27014:2021
14NBN EN ISO 3452-2:2014Niet-destructief onderzoek - Penetrantonderzoek - Deel 2 : Beproeving van penetrantmaterialen (ISO 3452-2:2013)
Essais non destructifs - Examen par ressuage - Partie 2: Essai des produits de ressuage (ISO 3452-2:2013)
2021-06-05NBN EN ISO 3452-2:2021
15NBN EN ISO 15245-1/A1:2013Gasflessen - Evenwijdige schroefdraad voor de aansluiting van afsluiters op gasflessen - Deel 1 : Specificatie (ISO 15245-1:2001/Amd 1:2013)
Bouteilles à gaz - Filetages parallèles pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz - Partie 1: Spécifications (ISO 15245-1:2001/Amd 1:2013)
2021-06-14NBN EN ISO 15245-1:2021
16NBN EN ISO 3452-1:2013Niet-destructief onderzoek - Penetrantonderzoek - Deel 1: Algemene beginselen (ISO 3452-1:2013)
Essais non destructifs - Examen par ressuage - Partie 1: Principes généraux (ISO 3452-1:2013, Version corrigée 2014-05-01)
2021-06-04NBN EN ISO 3452-1:2021
17NBN EN 1627:2011Deuren voor voetgangers, ramen, gordijnmuren, roosters en luiken - Inbraakwerendheid - Eisen en classificatie
Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l'effraction - Prescription et classification
2021-06-04NBN EN 1627:2021
18NBN EN ISO 19126:2010Geografische informatie - Woordenboeken voor 'feature'-concepten en registers (ISO 19126:2009)
Information géographique - Dictionnaires de concepts de caractéristiques et registres (ISO 19126:2009)
2021-06-14NBN EN ISO 19126:2021
19NBN EN ISO 17511:2003In vitro diagnostische medische apparatuur - Meting van grootheden in biologische monsters - Metrologische herleidbaarheid van waarden toegewezen aan kalibratiemiddelen en controlematerialen (ISO 17511:2003)
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Mesurage des grandeurs dans des échantillons d'origine biologique - Traçabilité métrologique des valeurs attribuées aux agents d'étalonnage et aux matériaux de contrôle (ISO 17511:2003)
2021-06-04NBN EN ISO 17511:2021
20NBN ISO 1144:2003Textiel - Universeel systeem voor het aanduiden van de lineaire dichtheid (Tex Systeem)
Textiles - Système universel de désignation de la masse linéique (système Tex)
2021-06-02NBN ISO 1144:2021