Withdrawals - Last Week

Showing 1-20 of 65 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced by
  
1NBN EN ISO 16929:2020Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot-scale test (ISO 16929:2019)2021-04-02NBN EN ISO 16929:2021
2NBN EN ISO 17677-1:2019Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding (ISO 17677-1:2019)2021-04-01NBN EN ISO 17677-1:2021
3NBN EN ISO 8469:2018Small craft - Non-fire-resistant fuel hoses (ISO 8469:2013)2021-04-02NBN EN ISO 8469:2021
4NBN EN ISO 7840:2018Small craft - Fire-resistant fuel hoses (ISO 7840:2013)2021-04-01NBN EN ISO 7840:2021
5NBN EN 1793-6:2018Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 6: Intrinsic characteristics - In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions2021-04-01
6NBN EN ISO 22300:2018Security and resilience - Vocabulary (ISO 22300:2018)2021-04-01NBN EN ISO 22300:2021
7NBN EN ISO 11426:2016Jewellery - Determination of gold in gold jewellery alloys - Cupellation method (fire assay) (ISO 11426:2014)2021-04-01NBN EN ISO 11426:2021
8NBN EN 482+A1:2015Blootstelling op de werkplek - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen
Exposition sur les lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des procédures de mesure des agents chimiques
2021-04-01NBN EN 482:2021
9NBN EN ISO 4823:2015Tandheelkunde - Afdrukmateriaal op basis van elastomeer (ISO 4823:2015)
Médecine bucco-dentaire - Matériaux à empreintes, à base d'élastomères (ISO 4823:2015)
2021-04-01NBN EN ISO 4823:2021
10NBN EN ISO 16061:2015Instrumenten die samen met niet-actieve chirurgische implantaten worden gebruikt - Algemene eisen (ISO 16061:2015)
Instrumentation à utiliser en association avec les implants chirurgicaux non actifs - Exigences générales (ISO 16061:2015)
2021-04-02NBN EN ISO 16061:2021
11NBN EN 1501-1+A1:2015Vuilniswagens - Algemene eisen en veiligheidseisen - Deel 1: Langs de achterzijde te beladen vuilniswagens
Bennes de collecte des déchets - Exigences générales et exigences de sécurité - Partie 1 : Bennes à chargement arrière
2021-04-02NBN EN 1501-1:2021
12NBN EN 13001-2:2014Veiligheid van hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 2: Belastingseffecten
Sécurité des appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 2: Charges
2021-04-01NBN EN 13001-2:2021
13NBN EN ISO 17225-3:2014Vaste biobrandstoffen - Brandstofspecificaties en klassen - Deel 3: Naar grootte gesorteerde houtbriketten (ISO 17225-3:2014)
Biocombustibles solides - Classes et spécifications des combustibles - Partie 3: Classes de briquettes de bois (ISO 17225-3:2014)
2021-04-01NBN EN ISO 17225-3:2021
14NBN EN ISO 17225-4:2014Vaste biobrandstoffen - Brandstofspecificaties en klassen - Deel 4: Naar grootte gesorteerde houten chips (ISO 17225-4:2014)
Biocombustibles solides - Classes et spécifications des combustibles - Partie 4: Classes de plaquettes de bois (ISO 17225-4:2014)
2021-04-01NBN EN ISO 17225-4:2021
15NBN EN 474-1+A4/AC:2014Grondverzetmachines - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen
Engins de terrassement - Sécurité - Partie 1: Prescriptions générales
2021-04-01
16NBN EN ISO 14819-1:2014Intelligente transportsystemen - Verkeers- en reizigersinformatie (TTI) via TMC - Deel 1: Coderingsprotocol voor Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) met ALERT-C (ISO 14819-1:2013)
Systèmes intelligents de transport - Informations sur le trafic et le tourisme via le codage de messages sur le trafic - Partie 1: Protocole de codage pour le système de radiodiffusion de données (RDS) - Canal de messages d'informations sur le trafic (RDS-TMC) avec ALERT-C(ISO 14819-1:2013)
2021-04-02NBN EN ISO 14819-1:2021
17NBN EN ISO 17130:2013Leer - Fysische en mechanische beproevingen - Bepaling van de maatveranderingen (ISO 17130:2013)
Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination des variations dimensionnelles (ISO 17130:2013)
2021-04-01NBN EN ISO 17130:2021
18NBN EN 16301:2013Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de gevoeligheid voor accidentele vlekvorming
Méthodes d'essai pour les pierres naturelles - Détermination de la sensibilité au tachage accidentel
2021-04-01NBN EN 16301:2021
19NBN EN ISO 1628-1/A1:2012Kunststoffen - Bepaling van de viscositeit van polymeren in verdunde oplossing met capillaire viscometers - Deel 1 : Algemene principes - Amendement 1 (ISO 1628-1:2009/Amd 1:2012)
Plastiques - Détermination de la viscosité des polymères en solution diluée à l'aide de viscosimètres à capillaires - Partie 1: Principes généraux - Amendement 1 (ISO 1628-1:2009/Amd 1:2012)
2021-04-01NBN EN ISO 1628-1:2021
20NBN EN 13126-2:2011Hang- en sluitwerk - Eisen en beproevingsmethoden voor ramen en vensterdeuren - Deel 2: Vergrendelingen met handgreep
Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 2: Poignées à ergot de verrouillage
2021-04-02NBN EN 13126-2:2021