Withdrawals - Last Week

Showing 1-15 of 15 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced by
  
1NBN EN 16902:2017Commercial beverage coolers - Classification, requirements and test conditions2022-01-22NBN EN ISO 22044:2022
2NBN EN ISO 25178-2:2012Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlaktegesteldheid: Oppervlakte - Deel 2: Termen, definities en parameters voor de oppervlaktegesteldheid (ISO 25178-2:2012)
Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface: Surfacique - Partie 2: Termes, définitions et paramètres d'états de surface (ISO 25178-2:2012)
2022-01-22NBN EN ISO 25178-2:2022
3NBN EN 15967:2011Bepaling van de maximale explosiedruk en de maximale druktoename van gassen en dampen
Détermination de la pression maximale d'explosion et de la vitesse maximale de montée en pression des gaz et des vapeurs
2022-01-22NBN EN 15967:2022
4NBN EN ISO 4287/A1:2009Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlaktegesteldheid: Profielmethode - Termen, definities en parameters voor de oppervlaktegesteldheid - Amendement 1: Piekdichtheidparameter (ISO 4287:1997/Amd 1:2009)
Spécification géométrique des produits (GPS) - État de surface: Méthode du profil - Termes, définitions et paramètres d'état de surface - Amendement 1: Nombre de pics (ISO 4287:1997/Amd 1:2009)
2022-01-22NBN EN ISO 21920-2:2022
5NBN EN ISO 4287/AC:2008Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlaktegesteldheid: Profielmethode - Termen, definities en parameters voor de oppervlaktegesteldheid (ISO 4287:1997/Cor 1:1998/Cor 2:2005)
Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface: Méthode du profil - Termes, définitions et paramètres d'état de surface (ISO 4287:1997/Cor 1:1998/Cor 2:2005)
2022-01-22NBN EN ISO 21920-2:2022
6NBN EN ISO 12085/AC:2008Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlaktegesteldheid - Profielmethode - Motiefparameters (ISO 12085:1996/Cor 1:1998)
Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface: Méthode du profil - Paramètres liés aux motifs (ISO 12085:1996/Cor 1:1998)
2022-01-22NBN EN ISO 21920-2:2022
7NBN EN ISO 12179/AC:2008Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlakgesteldheid : Profielmethode - Kalibratie van contactinstrumenten (naaldvormig) (ISO 12179:2000/Cor 1:2003)
Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface: Méthode du profil - Etalonnage des instruments à contact (palpeur) (ISO 12179:2000/Cor 1:2003)
2022-01-22NBN EN ISO 12179:2022
8NBN EN ISO 20776-2:2007Klinische laboratoriumbeproeving en in-vitro diagnostische beproevingssystemen -Gevoeligheidsbeproeving van infecties veroorzakende stoffen en evaluatie van prestaties van anti-microbiële gevoeligheidstoestellen - Deel 2: Evaluatie van prestaties van anti-microbiële gevoeligheidstesttoestellen (ISO 20776-2:2007)
Systèmes d'essais en laboratoire et de diagnostic in vitro - Sensibilité in vitro des agents infectieux et évaluation des performances des dispositifs pour antibiogrammes - Partie 2: Évaluation des performances des dispositifs pour antibiogrammes (ISO 20776-2:2007)
2022-01-22NBN EN ISO 20776-2:2022
9NBN EN ISO 1302:2002Geometrische productspecificatie (GPS) - Aanduiding van oppervlaktegesteldheid in technische productdocumentatie (ISO 1302:2002)
Spécification géométrique des produits (GPS) - Indication des états de surface dans la documentation technique de produits (ISO 1302:2002)
2022-01-22NBN EN ISO 21920-1:2022
10NBN EN ISO 13565-3:2000Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlaktegesteldheid: Profielmethode - Oppervlakken met per niveau verdeelde functionele eigenschappen - Deel 3: Beschrijving van de hoogte met de materiaalwaarschijnlijkheidskromme (ISO 13565-3:1998)
Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface: Méthode du profil; surfaces ayant des propriétés fonctionnelles différentes suivant les niveaux - Partie 3: Caractérisation des hauteurs par la courbe de probabilité de matière (ISO 13565-3:1998)
2022-01-22NBN EN ISO 21920-2:2022
11NBN EN ISO 12179:2000Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlakgesteldheid : Profielmethode - Kalibratie van contactinstrumenten (naaldvormig) (ISO 12179:2000)(+AC:2008)
Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface: Méthode du profil - Etalonnage des instruments à contact (palpeur) (ISO 12179:2000)
2022-01-22NBN EN ISO 12179:2022
12NBN EN ISO 4287:1998Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlaktegesteldheid: Profielmethode - Termen, definities en parameters voor de oppervlaktegesteldheid (ISO 4287:1997)(+ AC:2008)
Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface: Méthode du profil - Termes, définitions et paramètres d'état de surface (ISO 4287:1997)
2022-01-22NBN EN ISO 21920-2:2022
13NBN EN ISO 12085:1998Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlaktegesteldheid - Profielmethode - Motiefparameters (ISO 12085:1996)(+AC:2008)
Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface: Méthode du profil - Paramètres liés aux motifs (ISO 12085:1996)
2022-01-22NBN EN ISO 21920-2:2022
14NBN EN ISO 13565-2:1998Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlaktegesteldheid - Profielmethode - Oppervlakken met per niveau verdeelde functionele eigenschappen - Deel 2 : Beschrijving van de hoogte met de lineaire materiaalaandeelfunctie (ISO 13565-2:1996)
Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface: Méthode du profil; surfaces ayant des propriétés fonctionnelles différentes suivant les niveaux - Partie 2: Caractérisation des hauteurs par la courbe de taux de longueur portante (ISO 13565-2:1996)
2022-01-22NBN EN ISO 21920-2:2022
15NBN EN ISO 4288:1998Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlaktegesteldheid - Profielmethode - Regels en werkwijzen voor de beoordeling van de oppervlaktextuur (ISO 4288:1996)
Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface: Méthode du profil - Règles et procédures pour l'évaluation de l'état de surface (ISO 4288:1996)
2022-01-22NBN EN ISO 21920-3:2022