Withdrawals - This Year

Showing 141-160 of 443 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced by
  
141NBN U 36-001:1982Trekkers en werktuigen voor land- en bosbouw - Melkmachine-installaties - Woordenlijst
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers - Installations de traite - Vocabulaire
2020-03-16
142NBN U 55-001:1986Materieel voor landbouwbedrijf en veehouderij - Metalen roosters voor rundveestallen
Matériel d'intérieur de ferme et d'élevage - Grilles métalliques pour étables à bovins
2020-03-16
143NBN U 55-002:1986Materieel voor landbouwbedrijf en veehouderij - Continu uitmestsysteem met meenemers voor rundveestallen
Matériel d'intérieur de ferme et d'élevage - Evacuateurs à raclettes à mouvement continu pour étables à bovins
2020-03-16
144NBN EN 1502:1996Schepen voor de binnenvaart - Buitenboordtrappen
Bateaux de navigation intérieure - Echelles de bordaille
2020-03-18NBN EN 1502:2020
145NBN ISO 10015:2014Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor trainingen (ISO 10015:1999)
Management de la qualité - Lignes directrices pour la formation (ISO 10015:1999)
2020-03-18NBN ISO 10015:2020
146NBN EN ISO 9997:2000Dentale carpulespuiten (ISO 9997:1999)
Seringues à usage dentaire pour cartouches (ISO 9997:1999)
2020-03-18NBN EN ISO 9997:2020
147NBN EN ISO 3668:2001Verven en vernissen - Visuele vergelijking van de kleur van verven (ISO 3668:1998)
Peintures et vernis - Comparaison visuelle de la couleur des peintures (ISO 3668:1998)
2020-03-18NBN EN ISO 3668:2020
148NBN EN 13595-1:2002Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders - Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken - Deel 1: Algemene eisen
Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels - Vestes, Pantalons et combinaisons une ou deux pièces - Partie 1: Exigences générales
2020-03-18NBN EN 17092-1:2020 NBN EN 17092-2:2020 NBN EN 17092-3:2020 NBN EN 17092-4:2020 NBN EN 17092-5:2020 NBN EN 17092-6:2020
149NBN EN 13595-2:2002Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders - Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken - Deel 2: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de weerstand tegen schuren
Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels - Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces - Partie 2: Méthode d'essai pour déterminer la résistance à l'abrasion par impact
2020-03-18NBN EN 17092-1:2020 NBN EN 17092-2:2020 NBN EN 17092-3:2020 NBN EN 17092-4:2020 NBN EN 17092-5:2020 NBN EN 17092-6:2020
150NBN EN 13595-3:2002Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders - Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken - Deel 3: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de barststerkte
Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels - Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces - Partie 3: Méthode d'essai pour déterminer la résistance à l'éclatement
2020-03-18NBN EN 17092-1:2020 NBN EN 17092-2:2020 NBN EN 17092-3:2020 NBN EN 17092-4:2020 NBN EN 17092-5:2020 NBN EN 17092-6:2020
151NBN EN 13595-4:2002Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders - Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken - Deel 4: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de weerstand tegen snijden bij het vallen
Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels - Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces - Partie 4: Méthodes d'essai pour déterminer la résistance à la coupure par impact
2020-03-18NBN EN 17092-1:2020 NBN EN 17092-2:2020 NBN EN 17092-3:2020 NBN EN 17092-4:2020 NBN EN 17092-5:2020 NBN EN 17092-6:2020
152NBN EN 13726-6:2003Beproevingsmethoden voor primair wondverband - Deel 6: Geurcontrole
Dispositifs médicaux non-actifs - Méthodes d'essai pour les pansements primaires en contact avec la plaie - Partie 6: Contrôle de l'odeur
2020-03-18
153NBN EN 13150:2001Werkbanken voor laboratoriums - Afmetingen, veiligheidseisen en proeven
Paillasses de laboratoire - Dimensions, spécification de sécurité et méthodes d'essai
2020-03-18NBN EN 13150:2020
154NBN EN 12697-14:2001Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 14 : Watergehalte (+AC:2001)
Mélanges bitumineux - Essais pour enrobés à chaud - Teneur en eau
2020-03-18NBN EN 12697-14:2020
155NBN EN 12697-28:2001Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 28: Bereiding van monsters voor de bepaling van het bindmiddelgehalte, watergehalte en de korrelverdeling
Mélanges bitumineux - Essais pour enrobés à chaud - Préparation des échantillons pour la détermination de la teneur en liant, de la teneur en eau et de la granularité
2020-03-18NBN EN 12697-28:2020
156NBN EN ISO 16106:2006Verpakkingen - Transportverpakkingen voor gevaarlijke goederen - Gevaarlijke goederenverpakkingen, stortgoedhouders en grote verpakkingen - Richtlijnen voor de toepassing van ISO 9001 (ISO 16106:2006)
Emballage - Emballages de transport pour marchandises dangereuses - Emballages pour marchandises dangereuses, grands récipients vrac (GRV) et grands emballages - Directives pour l'application de l'ISO 9001 (ISO 16106:2006)
2020-03-18NBN EN ISO 16106:2020
157NBN EN ISO 8289:2002Email - Het vaststellen en localiseren van defecten in geëmailleerde producten door een laagspanningsproef (ISO 8289:2000)
Emaux vitrifiés - Essai à basse tension pour la détection et la localisation des défauts (ISO 8289:2000)
2020-03-18NBN EN ISO 8289-1:2020
158NBN EN ISO 6326-1:2009Aardgas - Bepaling van zwavelverbindingen - Deel 1: Algemene inleiding (ISO 6326-1:2007)
Gaz naturel - Détermination des composés soufrés - Partie 1: Introduction générale (ISO 6326-1:2007)
2020-03-18
159NBN EN ISO 6326-3:1998Aardgas - Bepaling van zwavelverbindingen - Deel 3 : Bepaling van waterstofsulfide, mercaptaanzwavel en carbonylsulfidezwavel met potentiometrie (ISO 6326-3:1989)
Gaz naturel - Détermination des composés soufrés - Partie 3: Détermination du sulfure d'hydrogène, des thiols et du sulfure de carbonyle par potentiométrie (ISO 6326-3:1989)
2020-03-18
160NBN EN ISO 6326-5:1998Aardgas - Bepaling van zwavelverbindingen - Deel 5 : Verbrandingsmethode volgens Lingener (ISO 6326-5:1989)
Gaz naturel - Détermination des composés soufrés - Partie 5: Méthode de combustion Lingener (ISO 6326-5:1989)
2020-03-18