Public Enquiry Portal: NBN

Showing 1-7 of 7 items.
#RefTitleStart enquiryEnd enquiry 
  
1prNBN C 61-112-2-2:2018Contactdozen voor huishoudelijk en gelijkaardig gebruik - Deel 2-2: Bijzondere regels voor de contactdozen voor gebruiksapparaten
Prises de courant pour usages domestiques et analogues - Partie 2-2: Règles particulières pour les socles pour appareils d'utilisation
Jan 12 2018Jun 12 2018(NL) (FR)
2prNBN B 25-002-1:2017Buitenschrijnwerk - Deel 1 - Algemene voorschriften
Menuiserie extérieure - Partie 1 - Généralités
Oct 3 2017Mar 15 2018(NL) (FR)
3prNBN S 23-002-2:2017Glaswerk - Deel 2: Berekening van de glasdikte
Vitrerie - Partie 2: Calcul des épaisseurs de verre
Nov 13 2017Apr 15 2018(NL) (FR)
4prNBN S 23-002-3:2017Glaswerk - Deel 3: Berekening van de glasdikte in gevels
Vitrerie - Partie 3: Calcul des épaisseurs de verre en façade
Nov 13 2017Apr 15 2018(NL) (FR)
5prNBN B 21-606:2018Geprefabriceerde betonproducten - Breedplaten - Nationale toepassingsnorm bij NBN EN 13747+A2:2010 en bij NBN EN 15050+A1:2012
Produits préfabriqués en béton - Prédalles - Norme d'application nationale à la NBN EN 13747+A2:2010 et à la NBN EN 15050+A1:2012
Jan 12 2018Jun 12 2018(NL) (FR)
6NBN B 21-612:2010/prA1:2018Geprefabriceerde betonproducten - Wandelementen - Nationale toepassingsnorm bij NBN EN 14992+A1:2012
Produits préfabriqués en béton - Eléments de mur - Norme d'application nationale à la NBN EN 14992+A1:2012
Jan 12 2018Jun 12 2018(NL) (FR)
7NBN B 21-101:2004/prA2:2018Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton - Nationale aanvulling bij NBN EN 1917:2002
Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé - Complément national à la NBN EN 1917:2002
Feb 7 2018Jul 15 2018(NL) (FR)