Showing 1-6 of 6 items.
#ReferenceTitleStart dateEnd date 
  
1NBN B 21-106:2004/prA2:2019Buizen en hulpstukken van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton - Nationale aanvulling bij NBN EN 1916:2002
Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé - Complément national à la NBN EN 1916:2002
Jun 14 2019Nov 15 2019(NL) (FR)
2prNBN S 21-111-3:2019Branddetectie- en brandmeldsystemen - Spraakalarmsystemen - Deel 3: Beheer, kwalificaties en competenties
Systèmes de détection et d'alarmes incendie - Systèmes d'alarme vocale - Partie 3: Gestion, qualifications et compétences
Aug 6 2019Jan 15 2020(NL) (FR)
3prNBN S 21-111-2:2019Branddetectie- en brandmeldsystemen - Spraakalarmsystemen - Deel 2: Regels voor de studie, het ontwerp en de plaatsing
Systèmes de détection et d'alarmes incendie - Systèmes d'alarme vocale - Partie 2: Règles pour l'étude, la conception et le placement
Aug 6 2019Jan 15 2020(NL) (FR)
4prNBN S 01-400-1:2019Akoestische criteria voor woongebouwen
Critères acoustiques pour les immeubles d?habitation
Sep 11 2019Feb 15 2020(NL) (FR)
5prNBN B 23-101:2019Steenstrippen voor wandbekleding - Vorstbestandheid - Vorst-dooicycli
Plaquettes en terre cuite pour parements de murs. Gélivité - Cycles de gel-dégel
Sep 11 2019Feb 15 2020(NL) (FR)
6NBN B 21-101:2004/prA3:2019Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton - Nationale aanvulling bij NBN EN 1917:2002
Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé - Complément national à la NBN EN 1917:2002
Sep 11 2019Feb 15 2020(NL) (FR)