Public Enquiry: NBN Standards

Showing 1-6 of 6 items.
#ReferenceTitleStart dateEnd date 
  
1NBN B 21-102:2012/prA1:2018Geprefabriceerde betonproducten - Kokerelementen - Nationale toepassingsnorm bij NBN EN 14844+A2:2012
Produits préfabriqués en béton - Cadres enterrés - Norme d'application nationale à la NBN EN 14844+A2:2012
Jun 11 2018Nov 15 2018(NL) (FR)
2prNBN B 61-002:2018Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen kleiner dan 70 kW
Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des chaufferies - Puissance nominale totale inférieure à 70 kW
Jun 11 2018Nov 15 2018(NL) (FR)
3prNBN B 61-001:2018Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW
Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des chaufferies - Puissance nominale totale supérieure ou égale à 70 kW
Jun 11 2018Nov 15 2018(NL) (FR)
4prNBN C 61-670:2018Inbouwmontagedozen voor klein installatiematerieel voor huishoudelijk en gelijkaardig gebruik voor inbouw in vaste installaties tot 16 A 250 V
Boîtes de montage encastrées pour du petit matériel d'installation fixe encastré jusqu'à 16 A 250 V
Aug 3 2018Jan 15 2019(NL) (FR)
5prNBN P 12-001:2018Koper en koperlegeringen ? Fittingen voor drinkwater-, sanitaire, verwarmings- en gasinstallaties ? Fittingen met persaansluiting voor metalen buizen
Cuivre et alliages de cuivre ? Raccords pour installations d'eau potable, sanitaires, de chauffage et de gaz ? Raccords à sertir pour tubes métalliques
Aug 3 2018Jan 15 2019(NL) (FR)
6prNBN E 23-402:2018Tandwielen - Berekening van tandflankbreuk belastbaarheid
Engrenages - Calcul de la capacité de charge en cas de fracture du flanc de la dent
Oct 9 2018Mar 15 2019(NL) (FR)